++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch
VAT plus Switzerland
uw compliance = onze focus
compliance indirecte belastingen voor buitenlandse ondernemingen die actief zijn in Zwitserland
BTW compliance
met BTW, zonder zorgen
Zwitserse BTW compliance behoort zodanig te worden geïmplementeerd dat een onderneming in staat is zich op kernactiviteiten te kunnen richten
Transactie
stromen
toepassing indirecte belastingen op basis van transacties -en niet omgekeerd

juridische specialisten indirecte belastingen

VAT plus GmbH is een in Zwitserland gevestigd juridisch advieskantoor dat is gespecialiseerd in omzetbelasting, douanerecht en internationaal economisch recht (“international trade law”). VAT plus richt zich op buitenlandse ondernemingen met handelsactiviteiten in Zwitserland, of zulke die Zwitserland raken, en in dat kader behoefte hebben aan juridische ondersteuning op het gebied van indirecte belastingen en aanverante gebieden van internationaal economisch recht.

Vanwege de internationale achtergrond is VAT plus bekend met de internationale omgeving waarin buitenlandse ondernemingen opereren. VAT plus heeft een sterke focus op compliance, d.w.z. ondernemingen in staat te stellen hun dagelijke compliance op het gebied van indirecte belastingen te vervullen. 

 


 


Belastingplicht BTW

De voorschriften inzake de Zwitserse omzetbelastingplicht zijn gelijkelijk op binnenlandse en buitenlandse ondernemingen van toepassing. Alleen in een gering aantal gevallen zijn buitenlandse ondernemingen van de standaardregeling uitgesloten.

Buitenlandse ondernemingen die in Zwitserland leveringen van goederen maken of bepaalde categorieën van diensten verrichten, zonder dat zij hoeven te zijn geregistreerd of niet voor registratie hebben geopteerd, moeten bedenken dat zij geen teruggaaf van BTW kunnen verzoeken (regeling voor buitenlandse ondernemingen voor het terugvragen van BTW).

Planning

Compliance voor toepassing van de Zwitserse BTW veronderstelt planning. Ongeacht of een buitenlandse onderneming als leverancier of als afnemer optreedt, de onderneming moet bijtijds kennis hebben van de juiste toepassing van de Zwitserse BTW. Het niet naleven van de voorschriften veroorzaakt bijkomende kosten en frustreert vaak de relatie met de klant. Geregeld worden buitenlandse ondernemingen niet eerder dan op het moment waarop zij hun teruggaaf verzoek voor de Zwitserse BTW indiene zich ervan bewust dat zij geen recht op teruggaaf hebben en/of dat zij belastingplichtig voor de Zwitserse BTW zijn.

Door het bepalen van de juiste toepassing van de BTW voordat verkoop- of koopcontracten worden aangegaan, kan vermeden worden dat Zwitserse BTW een kostenpost wordt.

Factureren

Factureren met Zwitserse BTW is een privilege. Namelijk, uitsluitend ondernemingen aan wie een Zwitsers BTW nummer is toegekend is het toegestaan om Zwitserse BTW in rekening te brengen. Ondernemingen die Zwitserse BTW in rekening brengen hoewel zij (nog) geen Zwitsers BTW nummer hebben, kunnen met consequenties te maken krijgen die het belastingbedrag te boven gaan.

Buitenlandse ondernemingen die denken dat zij belastingplichtig voor de Zwitserse BTW zijn of zouden kunnen worden, moeten, gedurende de periode dat het verzoek om toekenning van een Zwitsers BTW nummer is ingediend maar nog niet is toegekend, hun wijze van factureren aan de Zwitserse BTW voorschriften aanpassen.

Mythen van de Zwitserse BTW

Buitenlandse ondernemingen hebben vaak verwachtingen van de Zwitserse BTW die niet met de werkelijkheid overeenstemmen

ervaar meer

Bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden (zonder invoer van goederen) kunnen voor een buitenlandse onderneming een belastingplicht voor de Zwitserse BTW meebrengen. Een registratie is noodzakelijk wanneer de wereldwijde omzetgrens van CHF 100’000 wordt overschreden.

Architectuur diensten

Diensten met het karakter van architectuur, inclusief binnenhuisarchitectuur, die door een buitenlandse onderneming in samenhang met een in Zwitserland gelegen onroerende zaak worden verricht, brengen onder de standaard regeling een omzetbelastingplicht mee. Beneden de wereldwijde omzetgrens voor verplichte omzetbelastingplicht is een vrijwillige registratie mogelijk.

Installatieleveringen

Beneden de omzetgrens voor verplichte BTW registratie moeten buitenlandse ondernemingen die  goederen leveren, die uit het buitenland komen en door hen of voor hun rekening worden geïnstalleerd, aan de Zwitserse grens speciale compliance regels voor de toepassing van de BTW/douane in aanmerking nemen.

Distributie

Commerciële redenen kunnen een buitenlandse onderneming er toe bewegen zcih vrijwillig voor toepassing van de Zwitserse BTW te registreren, teneinde als lokale distributeur (of verkoper) op de Zwitserse markt te kunnen optreden. Bij registratie moet de buitenlandse onderneming in dat geval ook de zogenaamde onderworpenheidsverklaring aanvragen.


De valkuilen van de Zwitserse BTW teruggaaf

De voorwaarden voor teruggaaf van Zwitserse BTW verhinderen dat een groot aantal verzoeken teruggaaf krijgen

ervaar meer

This site is protected by wp-copyrightpro.com