++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Onze filosofie

Methode

Communicatie is een vereiste om aan de behoeften van cliu00ebnten te kunnen voldoen. Daarom waarderen wij in elke fase van de opdracht een vorm van communication die open, positief, en effectief is.

Wij zien communicatie als een proces voor kennisoverdracht, om welke reden wij hoofdzakelijk gebruik maken van media die opnieuw geraadpleegd kunnen worden indien dat nodig mocht zijn.

Bij VAT plus gaan wij er vanuit dat u uw tijd net zo waardevol vindt zoals wij dat vinden. Daarom verwachten wij dat beide partijen elkaar niet ophouden met kwesties die niet de betrokkenheid of een bevestiging van de andere partij behoeven.

Zo ver als nodig

VAT plus heeft ervaring met probleemoplossing, zowel in geval van uiteenlopende ideeu00ebn van de belastingplichtige en de bevoegde autoriteiten over vraagstukken die voor de compliance van belang zijn, als in situaties waarin contractspartijen verschillende opvattingen over de juiste juridische waardering huldigen. Echter, probleemoplossing betekent niet automatisch procesvoering. Geu00ebigende actie kan ook inhouden dat het nationale slagveld voor het moment wordt gelaten voor wat het is en dat in plaats daarvan andere paden worden betreden, zoals bijvoorbeeld het initiu00ebren van diplomatieke (handels)actie of een zaak optillen naar het niveau van internationaal recht.

Eerste keus

VAT plus verricht haar diensten voor een aanzienlijk aantal ondernemingen inmiddels al meer dan tien jaar, en is dankbaar daarvoor alsmede voor het getoonde vertrouwen. Natuurlijk verheugen wij ons over iedere nieuwe opdracht, maar als VAT plus niet uw eerste keus is geven wij de voorkeur aan het afzien van een opdracht.u00a0

Ons bedrijf wordt door dezelfde ondernemingsbeginselen aangedreven als die welke worden gehuldigd door de buitenlandse ondernemingen die door VAT plus worden geholpen. Daarom zijn “mean & lean”, kostenbeheersing, transparante tarieven geen lege begrippen voor ons.

Wij beschouwen onze tarieven als concurrerend, maar wij willen niet met niet-juridische of niet-academisch geschoolde dienstverleners worden vergeleken.u00a0 VAT plus heeft een flexible tariefstructuur, met alternatieve prijsafspraken waar op zijn plaats. Echter, VAT plus doet niet mee aan het gevecht van het onderbieden of vergelijkbare prijsafspraken die eindigen in uitholling van de basis.

u00a0

u00a0philosophy_nl

This site is protected by wp-copyrightpro.com