++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Mythen van de Zwitserse BTW

Compliance gebaseerd op veronderstellingen?

De ervaring toont dat een algemene houding van buitenlandse ondernemingen is om aan te nemen dat het Zwitserse BTW systeem dezelfde concepten en regels toepast als het BTW system van hun eigen land. Echter, dit is niet het geval.

Het Zwitserse BTW systeem heeft eigenaardigheden die het doen onderscheiden van buitenlandse BTW systemen, bijvoorbeeld:

  • concept “levering van goederen”: wat Zwitserland als een levering van goederen beschouwt kan door andere BTW systemen als het verrichten van diensten worden beschouwd. Als gevolg daarvan kunnen de plaats van prestatie en invloed op de BTW plicht dienovereenkomstig verschillen.
  • verlegging: Zwitserland past het systeem van verlegging niet zo breed toe als bij andere landen het geval is. In plaats daarvan past Zwitserland een verleggingsregeling toe voor specifieke leveringen van goederen of voor diensten en onder specifieke voorwaarden.
  • BTW teruggaaf: tengevolge van de beperkte toepassing van het verleggingsmechanisme wordt een aanzienlijk aantal buitenlandse ondernemingen verondersteld in Zwitserland binnenlandse prestaties te verrichten, en om die reden geen recht op BTW teruggaaf hebben. Het feit dat een buitenlandse onderneming terecht Zwitserse BTW in rekening gebracht heeft gekregen betekent niet dat die buitenlandse onderneming bij toepassing van de regeling voor teruggaaf van Zwitserse BTW aan buitenlandse ondernemingen aanspraak op teruggaaf van de betaalde BTW heeft.
  • nultarief bij uitvoer: wanneer een goed binnen 48 uur geu00ebxporteerd wordt, wordt volgens de beleidsregels van de Zwitserse belastingdienst de onderliggende levering van goederen als een levering met beschouwd. Bij voorbeeld:
    • een auto die in Zwitserland is gekocht en binnen 48 uur wordt geu00ebxporteerd; of
    • reparatie van een auto of bus, terwijl de auto of bus binnen 48 uur wordt geu00ebxporteerd of het land verlaat.

In deze gevallen moet geen Zwitserse BTW worden geheven. Deze praktijk van de Zwitserse belastingdienst maakt het voor buitenlandse ondernemingen welhaast onmogelijk om hun betaalde Zwitserse BTW terug te krijgen. Namelijk, in het kader van de regeling voor teruggaaf van BTW aan buitenlandse ondernemingen weigeren de Zwitserse autoriteiten teruggaaf met het argument dat het nultarief toegepast had moeten worden. Echter, meestal zijn buitenlandse ondernemingen niet in staat het bewijs van export van Zwitserland te leveren omdat zij zich niet van voornoemde praktijk bewust waren en daarom niet de overeenkomstige voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.

Door de Zwitserse BTW gevolgen van aankoop- of verkooptransacties te bepalen voordat die transacties worden aangegaan kan een buitenlandse onderneming vermijden dat het achteraf met onverwachtse gevolgen wordt geconfronteerd. Het verifiu00ebren van de toepassing van de Zwitserse BTW is mogelijk door het raadplegen van de informatie die door de Zwitserse belastingdienst is gepubliceerd of door het raadplegen van een BTW specialist met kennis van de Zwitserse BTW.

u00a0

u00a0

mythes

This site is protected by wp-copyrightpro.com