++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Dienstverlening

Aanbod van diensten

VAT plus GmbH biedt juridische dienstverlening op specifieke gebieden aan.
Afhankelijk van de behoeften van cliu00ebnten kunnen de professionele diensten uiteenlopen van algemene informatie, bijvoorbeeld als een eerste oriu00ebntatie, tot op maat gemaakte oplossingen.

Waar op zijn plaats werken wij samen met andere specialisten, waarbij het kan gaan om advocatenkantoren of adviesbureaus. Voor aanverwante diensten die buiten het bereik van onze kernactviteiten vallen, bijvoorbeeld arbeidsrecht (zoals werkvergunningen in het kader van zogenaamde installatieleveringen), ondernemingsrecht of directe belastingen, verwijzen wij cliu00ebnten naar samenwerkingspartners van onze voorkeur.

BTW compliance: BTW registratie / BTW teruggaaf

VAT plus biedt advies en compliance diensten aan buitenlandse ondernemingen, die zich ten behoeve van de Zwitserse BTW of andere BTW systemen moeten registreren, aan.

Daarnaast biedt VAT plus diensten aan op het gebied van BTW teruggaaf en andere compliance gebieden. Een groeiend aantal van ondernemingen als ook andere dienstverleners op het gebied van BTW teruggaaf verlenen wij juridische ondersteuning, inclusief fiscale vertegenwoordiging in het kader van BTW teruggaaf. Deze diensten worden periodiek aangeboden, d.w.z. in de regel op jaarlijkse basis.
In geval van een afwijzing van een verzoek om teruggaaf beoordelen wij de belissing en vechten de beslissing aan waar dat op zijn plaats is.

Douane recht

VAT plus helpt buitenlandse ondernemingen met het identificeren en implementeren van hun compliance verplichtingen bij invoer of uitvoer.
Deze juridische ondersteuning kan van tijd tot tijd aangeboden worden, of in individuele gevallen die om probleemoplossing vragen, dan wel meer fundamenteel wanneer het ontwerpen van een model voor compliance benodigd wordt.

International Trade Law

Zwitserse BTW, douanerecht, of andere indirecte belastingen in het algemeen beperken zich niet tot nationaal recht. In plaats daarvan zijn of kunnen deze rechtsgebieden onderworpen zijn aan grenzen van internationaal recht. Bij voorbeeld, juridische implicaties kunnen voortkomen uit bepalingen van bilaterale handelsovereenkomsten of uit multilaterale overeenkomsten.
Bij het beoordelen van een juridische situatie naar Zwitsers or Europees recht neemt VAT plus ook het van toepassing zijnde internationale recht in aanmerking. Waar op zijn plaats worden de geschikte maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het raporteren van een handelsbelemmering aan de bevoegde buitenlandse autoriteiten.u00a0

This site is protected by wp-copyrightpro.com