++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Douane compliance

Buitenlandse ondernemingen en douane compliance

Wanneer het aankomt op douane compliance in Zwitserland kan niet op voorhand worden aangenomen dat de buitenlandse onderneming op dezelfde wijze wordt behandeld als een Zwitserse onderneming. Verschillende parameters van het douane compliance proces dwingen een buitenlandse onderneming de transacties die Zwitserland betreffen in kaart te brengen. In het bijzonder moet bepaald worden wat nodig is om een evenwicht te vinden tussen de grensformaliteiten en de commerciële voorwaarden die aan de transacties ten grondslag liggen.

VAT plus ondersteunt buitenlandse ondernemingen bij het ontwerpen en implementeren van een compliance strategie voor Zwitsers douanerecht. In plaats van het produceren van berichten is onze focus er op gericht buitenlandse ondernemingen in staat te stellen hun dagelijkse transacties efficiënt door te voeren en hen van de dienovereenkomstige informatie en tools te voorzien.

 

customs

Compliance vraagstukken

Buitenlandse ondernemingen die bij in-/uitvoer transacties, en die Zwitserland raken, betrokken zijn, hebben een groot belang bij een soepele en efficiënte afwikkeling van de douane formaliteiten. In dat kader zijn onder de regelingen waarbij VAT plus buitenlandse ondernemingen helpt onder meer te noemen:

  • oorsprong van goederem,
  • te declareren waarde voor douane doeleinden,
  • informatie die in de douane aangifte moet worden vermeld,
  • instructies die aan de douane agent moeten worden gegeven,
  • aanpassing van een douane aangifte,
  • Centrale afrekeningsprocedure voor Douane (CAD),
  • verlegging van BTW bij invoer,
  • tijdelijke invoer,
  • ketentransacties.

De cliënten van VAT plus bestaan uit een brede variatie van buitenlandse ondernemingen die op regelmatige basis goederen importeren in of exporteren uit Zwitserland.

 

 

 

container

Uistel van betaling

De Zwitserse douane biedt ondernemingen die voor BTW doeleinden geregistreerd zijn de mogelijkheid zich aan te melden voor de Centrale Afrekeningsprocedure voor Douane (CAD).
Deze procedure staat toe dat de betaling van de BTW bij invoer tot maximaal 60 dagen wordt uitgesteld. Om in aanmerking voor de CAD regeling te komen moet ten behoeve van de Zwitserse douane een zekerheid worden gesteld. De hoogte van de zekerheid wordt bepaald op basis van de invoerwaarde gedurende een bepaalde referentieperiode.
De CAD procedure is interessant voor buitenlandse ondernemingen (tevens geregistreerd voor de Zwitserse BTW) die regelmatig importeren, zelfs wanneer alleen in het kader van een project (installatieleveringen). De CAD faciliteit maakt een buitenlandse onderneming meer onafhankelijk van de douane agent.

Douane waarde

De te declareren waarde is één van de doorslaggevende parameters voor douanedoeleinden of BTW bij invoer/uitvoer.
Bijvoorbeeld, een buitenlandse onderneming (niet voor Zwitserse BTW doeleinden geregistreerd) die een installatielevering in Zwitserland verricht zal bij invoer een andere waarde moeten declareren dan een buitenlandse onderneming die in Zwitserland voor BTW doeleinden is geregistreerd zou moeten declareren.
Ketentransacties hebben al snel meer aandacht nodig wanneer het om de douanewaarde gaat.
Aangezien de maatstaf van heffing voor de BTW bij invoer ook de douanerechten omvat, doen buitenlandse ondernemingen er goed aan te overwegen of het de moeite waarde is om bij de documentatie bewijs van oorsprong te voegen en een aanspraak op preferentiële (douane) tariefbehandeling te doen waar dat van toepassing is.

Verlegging invoer BTW

Een buitenlandse onderneming die in verband met invoer/uitvoer jaarlijks een tegoed aan voorbelasting heeft van meer dan CHF 50’000 kan de faciliteit van de verlegging van BTW bij invoer aanvragen.
Verlegging van BTW bij invoer betekent dat in plaats van de daadwerkelijke heffing, bij grensoverschrijding, door de douane autoriteiten van de invoer BTW deze BTW bij invoer in de kwartaalaangifte zelf wordt gedeclareerd. In de mate waarin de onderneming gerechtigd is om voorbelasting af te trekken wordt de zelf gedeclareerde BTW bij invoer in dezelfde BTW-aangifte als voorbelasting in mindering gebracht. Zodoende heeft de regeling van verlegging van BTW bij invoer in die gevallen het voordeel dat de BTW bij invoer niet meer voorgefinancierd moet worden.
De regeling van verlegging van BTW bij invoer is ideaal voor buitenlandse ondernemingen die  Zwitserland als basis voor hun Europees distributiecentrum gebruiken.

Douane controlling

Kenmerkend voor ondernemingen die met douane compliance te maken hebben is om invoer of uitvoer transacties als afgewikkeld te beschouwen vanaf het moment dat de goederen door de douane autoriteiten zijn vrijgegeven.
Echter, vanuit de invalshoek van indirecte belastingen is een dergelijke benadering niet voldoende. Terzake van de invoer of uitvoer afgegeven douane documenten dienen te worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld, vaak gebeurt het dat de importeur van de goederen niet juist wordt vermeld. Bovendien kunnen de invoer/uitvoer documenten instructies van de douane autoriteiten vermelden om, voordat de definitieve documenten worden afgegeven, binnen een bepaalde periode informatie te verstrekken.
Invoer en uitvoer documenten zijn waardepapieren, en moeten daarom dienovereenkomstig worden behandeld, d.w.z. met zorg.

 

 


This site is protected by wp-copyrightpro.com