++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Internationaal economisch recht – handel

Handelsovereenkomsten

Zwitserland heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten, en breidt continue het netwerk van handelsovereenkomsten uit. Buitenlandse ondernemingen die betrokken zijn bij transacties, betreffende goederen en diensten, die Zwitserland raken kunnen eventueel van deze handelsovereenkomsten voordeel hebben -verondersteld zij weten wanneer en op welke wijze.

VAT plus helpt buitenlandse ondernemingen te navigeren door het labyrint van Zwitserse invoer en uitvoer regelingen. Als voorbeelden of als relevante regelingen kunnen worden genoemd:

  • preferentiële tariefregelingen,
  • regelingen inzake invoer of uitvoer vergunningen,
  • invoer quota’s,
  • TBT en SPS gerelateerde vraagstukken.

VAT plus ondersteunt buitenlandse ondernemingen met het thema’s betreffende implementatie en handhaving, voert interne compliance controles door, en houdt zich verder bezig met het aanvragen van douane rulings en het geven van advies.

Bilaterale overeenkomsten en Zwitserse BTW

Tussen Zwitserland en de Europese Unie zijn verschillende bilaterale overeenkomsten van kracht die -onder meer- regelen onder welke voorwaarden werknemers van in de EU gevestigde ondernemingen het is toegestaan werkzaamheden in Zwitserland te verrichten. Buitenlandse ondernemingen, met hun plaats van vestiging binnen de EU, die in het kader van -bijvoorbeeld- bouwwerkzaamheden werknemers naar Zwitserland sturen, moet zich er van bewust zijn dat vooraf specifieke meldingen aan de Zwitserse autoriteiten gedaan moeten worden. Dergelijke buitenlandse ondernemingen moeten ook dan aan deze verplichtingen aandacht besteden wanneer zij buitenlandse onderaannemers gebruiken.

Het niet-nakomen van deze regelingen inzake de markttoegang kunnen van invloed zijn op de indirecte belastingen compliance. Namelijk, bij invoer in Zwitserland is het mogelijk dat naleving van deze regelingen wordt gecontroleerd, en onder omstandigheden kan dat leiden tot het op-/vasthouden van de goederen bij invoer.

Ondernemingen uit de EU die in het kader van hun Zwitserse activiteiten personeel naar Zwitserland moeten uitzenden, doen er goed aan de informatie te raadplegen die door de Zwitserse autoriteiten is gepubliceerd:

 

VAT plus biedt geen dienstverlening op het gebied van arbeidsrecht aan. U wordt verwezen naar de Zwitserse autoriteiten of andere aanbieders van juridische dienstverlening.

 
ZWITSERSE HANDELSVERDRAGEN
LANDENLIJST
EU*
EFTA*
Turkije*
Israel*
Faru00f6er*
Marokko*
PLO*
Macedoniu00eb*
Mexico*
Jordaniu00eb*
Singapur*
Chili*
Tunisiu00eb*
Libanon*
Korea*
SACU*
Egypte*
Canada*
Japan*
GCC*
Colombiu00eb*
Albaniu00eb*
Serbiu00ebn*
Peru*
Ukraine*
Bosniu00eb*
Montenegro*
Hong Kong*
China*
Panama*
Costa Rica*
u00a0

u00a0

Handelsbarriu00e8ren

Indirecte belastingen kunnen door overheden worden ingezet als een instrument van internationale handelspolitiek. Bij voorbeeld, door andere regelingen voor buitenlandse ondernemingen toe te passen dan die welke voor binnenlandse ondernemingen gelden, kan een land bepaalde voordelen voor zijn lokale ondernemingen zekerstellen.

Internationaal recht, in het bijzonder multilaterale (bijvoorbeeld WTO) of bilaterale overeenkomsten, stellen granzen aan de mate waarin landen in vergelijking met lokale ondernemingen buitenlandse ondernemingen minder gelijk behandelen kunnen. Dit is ook op Zwitserland van toepassing. Onderdeel van de praktijk van VAT plus is om de rechtsregels en de praktijk op het gebied van de Zwitserse indirecte belastingen te beoordelen op hun verenigbaarheid met de relevante normen van internationaal recht.

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com