++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

BTW compliance

verplicht omzetbelastingplichtig

who_must_1

Buitenlandse ondernemingen die activiteiten in Zwitserland verrichten of betrokken zijn bij transacties die aan de Zwitserse BTW zijn onderworpen moeten zich eventeel voor toepassing van de Zwitserse BTW registreren. Algemeen gesproken, ondernemingen dienen de voorwaarden voor de verplichte omzetbelastingplicht te verifiëren indien hun activiteiten onder het bereik van de Zwitserse BTW vallen, het bedrag van de omzet (wereldwijd) meer dan CHF 100’000 jaarlijks is, en wanneer de buitenlandse onderneming ook de persoon zou zijn die voor de Zwitserse BTW aansprakelijk zou zijn (en niet de afnemer/klant). Vanaf 1 januari 2018 wordt de omzetgrens van CHF 100’000 gebaseerd op de wereldwijde omzet en niet langer uitsluitend de omzet in Zwitserland.

Voorbeelden van buitenlandse ondernemingen die business-to-business prestaties verrichten en voor toepassing van de Zwitserse BTW belastingplichtig zouden kunnen worden zijn:

  • leveranciers van goederen (bijvoorbeeld machines) die door of voor rekening van de leverancier geassembleerd/geïnstalleerd worden,
  • leveranciers van bouwwerkzaamheden op bouwplaatsen in Zwitserland,
  • organisatoren van evenementen (bijvoorbeeld seminara, congressen, tentoonstellingen) die in Zwitserland plaatsvinden,
  • leveranciers die goederen in Zwitserland verhuren.

Opteren voor BTW registratie

who_may_1

Ondernemingen die de voorwaarden voor verplichte registratie niet vervullen kunnen er voor kiezen zich vrijwillig te registreren. Echter, gelijk als in het geval van verplichte registratie, een buitenlandse onderneming kan alleen dan voor vrijwillige BTW registratie opteren wanneer daadwerkelijk belaste/kwalificerende omzet in Zwitserland wordt gerealiseerd.
De optie van vrijwillige BTW registratie in Zwitserland wordt bijvoorbeeld gebruikt door buitenlandse ondernemingen die als lokale distributeur/detailist in Zwitserland willen optreden. In dat geval treden zij voor BTW doeleinden als importeur op en berekenen BTW op de leveringen aan hun klanten als normale binnenlandse (Zwitserse) leveringen van goederen. Daarvoor hebben zij dan een speciale vergunning nodig die de buitenlandse leverancier het toestaat om als importeur op te treden. Het is eigenlijk deze laatste vergunning die het voor de buitenlandse leverancier mogelijk maakt om zich (vrijwillig) voor toepassing van de Zwitserse BTW te registreren.
Vrijwillige BTW registratie wordt vaak gekozen door buitenlandse ondernemingen die de omzetgrens voor verplichte registratie (wereldwijde omzet van CHF 100’000 jaarlijks) niet halen, maar in staat willen zijn aanzienlijke bedragen aan Zwitserse voorbelasting terug te halen (bijvoorbeeld wanneer lokale onderaannemers betrokken zijn).

Uitgesloten van de omzetbelastingplicht

who_may_not_1

Niet iedere onderneming is verplicht zich voor toepassing van de Zwitserse BTW te registreren. Bij diensten die belastbaar zijn op de plaats waar de afnemer zijn plaats van vestiging/woonplaats heeft is de buitenlandse ondernemer niet belastingplichtig voor de Zwitserse BTW indien de BTW plicht naar de Zwitserse afnemer is verlegd.
Bovendien, ondernemingen die uit het buitenland afkomstige goederen in Zwitserland importeren en installeren kunnen onder bepaalde voorwaarden goederen van BTW registratie afzien, indien bij invoer in Zwitserland de volledige waarde van het contract (goederen en diensten) als douanewaarde wordt gedeclareerd. In een dergelijk geval wordt de totale prijs met BTW bij invoer belast. Echter, voor buitenlandse ondernemingen die deze oplossing toepassen is het niet mogelijk Zwitserse voorbelasting terug te vragen.

Te nemen stappen

Het Zwitserse BTW registratieproces bestaat uit verschillende stappen die elkaar logisch opvolgen

Ervaar meer

Registratieproces

De procedure voor Zwitserse BTW registratie is tamelijk ongecompliceerd. Algemeen gesproken zijn de stappen van het registratieproces het invullen van het online vragenformulier, het benoemen van een fiscale vertegenwoordiger in Zwitserland, het stellen van zekerheid (bankgarantie of een deposito) zoals verlangd door en ten behoeve van de Zwitserse belastingdienst.

Online registreren

Het online BTW registratie vragenformulier is de eerste officiële stap om voor Zwitserse BTW doeleinden geregistreerd te worden. De informatie die verstrekt moet worden is beknopt, maar niettemin cruciaal voor de beoordeling van uw BTW registratie verzoek. Verder, wanneer het BTW registratie vragenformulier wordt ingevuld moet bedacht worden dat met het invullen en het versturen van het vragenformulier bindende juridische verklaringen worden afgegeven.

Plan registratie

Buitenlandse ondernemingen die voor Zwitserse BTW doeleinden zich willen of moeten registreren zouden een projektplan moeten opstellen, wanneer zij een feilloze implementatie van de Zwitserse omzetbelastingplicht en het compliance proces op het oog hebben. 
De planning zou van start moeten gaan voordat transacties plaatsvinden of facturen worden uitgereikt. In het ideale geval zou u de Zwitserse BTW positie van uw buitenlandse onderneming moeten toetsen voordat contracten worden getekend.

This site is protected by wp-copyrightpro.com