++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

BTW controversy

Geschillen over toepassing van de BTW

De juiste toepassing van de omzetbelasting ligt niet altijd eenduidig voor de hand. Regelmatig hebben leveranciers en zakelijke afnemers verschillende opvattingen over wat de juiste BTW toepassing zou moeten zijn. Dergelijke geschillen kunnen tijdens onderhandelingen over contracten ontstaan, of in het kader van factureren, of na een afwijzing van een verzoek om BTW teruggaaf om de reden dat de leverancier geen BTW in rekening had mogen brengen.

De praktijk laat zien dat wanneer geschillen omtrent de toepassing van de omzetbelasting ontstaan, de leveranciers vaak onwillend zijn om hun verkeerde toepassing toe te geven, en afwijzend tegen over een gezamelijke oplossing staan. VAT plus heeft ervaring met het omgaan met dergelijke geschillen, welke normaliter veel tijd in beslag nemen om tot een goed einde te brengen.

Een andere categorie van geschillen zijn die met de belastingdienst over de toepassing van de omzetbelasting. Zulke geschillen kunnen hun oorzaak hebben in conflicterende beoordelingen van de feiten en/of hun juridische kwalificering. VAT plus biedt juridische ondersteuning aan voor deze categorie van conflicten.

Juridische ondersteuning wordt niet uitsluitend aangeboden wanneer geschillen zijn ontstaan. Reeds voordat BTW compliance wordt omgezet kan effectieve conflictoplossing een thema worden. Namelijk, het voorkomen van geschillen en de implementatie van hetgeen nodig is voor probleemloze compliance dwingen ertoe om al in een vroeg stadium oplossing-gericht te denken. VAT plus biedt de daarvoor benodigde juridische ondersteuning aan.

Statistieken inzake de handel

Het handelsvolume is een indicatie over de mogelijke invloed die een handelsbarriu00e8re op ondernemingen van een andere handelspartner kan hebben. Met het oog op Zwitserland kunnen verschillende regelingen geu00efdentificeerd worden die kwalificeren of kunnen kwalificeren als handelsbarrières voor buitenlandse ondernemingen met handelsactiviteiten in Zwitserland.

De Europese Unie is één van de voornaamste handelspartners van Zwitserland. De statistische informatie hierna geeft een indruk van het handelsvolume.

This site is protected by wp-copyrightpro.com