++41 31 312 27 54
office@vatplus.ch

Valkuilen van Zwitserse BTW teruggaaf

Onvermijdelijke nadelen van Zwitserse BTW teruggaaf

VAT is neutraal voor normale ondernemers. Althans dat is wat de wetgevers en theorieboeken verkondigen……

Onder Zwitserse BTW recht ziet de werkelijkheid er anders uit. Buitenlandse ondernemingen die goederen of diensten in Zwitserland aanschaffen, en in samenhang daarmee correct Zwitserse BTW in rekening worden gebracht, zullen niet altijd in staat zijn om de betaalde BTW terug te krijgen wanneer zij om teruggaaf van Zwitserse BTW verzoeken. Namelijk, specifieke regels van het Zwitserse BTW systeem zijn alleen voor of zijn nadelig juist voor buitenlandse ondernemingen.

Als voorbeelden kunnen worden genoemd:

  • BTW op bonnetjes: kassabonnetjes, parkeertickets, restaurantbonnen en vergelijkbare bonnen die niet voldoen aan de factuureisen geven geen recht op teruggaaf in het kader van de regeling van BTW teruggaaf voor buitenlandse ondernemingen. Dit staat in scherp contrast met de regels voor aftrek van voorbelasting zoals van toepassing voor ondernemingen die voor de Zwitserse BTW zijn geregistreerd, die BTW kunnen aftrekken op bonnetjes die een totaalprijs van CHF 400 niet te boven gaan en niet aan de factuureisen voldoen.
  • binnenlandse prestaties: buitenlandse ondernemingen hebben geen aanspraak op teruggaaf wanneer zij binnenlandse prestaties verichtten gedurende de periode waarvoor zij teruggaaf vragen, tenzij deze binnenlandse prestaties kwalificeren voor een categorie van verlegging die de teruggaaf niet blokkeert. Dus, binnenlandse prestaties die niet onder een dergelijke categorie vallen, zoals levering van goederen, blokkeren de teruggaaf. Als gevolg daarvan hebben buitenlandse ondernemingen die verondersteld worden dergelijke niet-kwalificerence prestaties te verrichten geen andere optie als zich voor Zwitserse BTW doeleinden te registreren -tenminste als zij de Zwitserse BTW willen terughalen. Echter, een eventuele positieve balans tussen de voobelasting en de verschuldigde belasting wordt vaak gecompenseerd door de kosten van BTW registratie. In Zwitserland gevestigde ondernemingen hebben deze extra kosten, die het belastingtegoed absorberen, niet.
    Volgens de juridische systematiek van de BTW, is de vraag of een onderneming prestaties verricht die aan de BTW zijn onderworpen en op welke plaats afhankelijk van de (uitgaande) prestaties die de onderneming verricht. Echter, in het kader van de regeling van BTW teruggaaf voor buitenlandse ondernemingen baseert de Zwitserse belastingdienst hun vaststelling van eventuele binnenlandse prestaties op de kwalificatie van de transacties die belichaamd zijn in de facturen met voorbelasting.
  • vicieuze cirkel regels: verschillende transacties heeft de Zwitserse belastingdienst nader geregeld in administratieve beleidsregels. Dergelijke regels worden door de Zwitserse belastingdienst als bindende normen toegepast. Vaak zijn Zwitserse leveranciers zich van deze regels niets bewust, met een verkeerde toepassing van de BTW als gevolg (bijv. Zwitserse BTW berekenen waar niet nodig) en om die reden ook een afwijzing van het BTW teruggaaf verzoek als gevolg. Doorgaans is in dergelijke situaties een buitenlandse onderneming niet in staat de betaalde BTW direct van de Zwitserse leverancier terug te krijge, omdat de regels die aan de juiste toepassing van de BTW ten grondslag liggen niet gevolgd werden (omdat geen van de partijen zich van hun toepassing bewust was).
  • administratieve obstakels: ondanks het feit dat een buitenlandse onderneming nadrukkelijk in het teruggaaf verzoek vermeldt dat de kosten niet doorberekend werden, verlangt de Zwitserse belastingdienst vaak een separate geschreven verklaring van de buitenlandse onderneming. Hetzelfde geldt voor Zwitserse voorbelasting op uitgaven in samenhang met garantieverplichtingen. Dit soort separate bevestigingen voegen niets toe; zij herhalen enkel wat reeds in het teruggaaf verzoek was vermeld.
  • wisselvallige vereisten:u00a0 geregeld verlangt de Zwitserse belastingdienst aanvullend bewijs, bijvoorbeeld jaarrekeningen, bewijs van pro rate aanspraak op vooraftrek in het land van vestiging, contracten, concordantielijsten van kwalificeringen volgens het eigen belastingsysteem en het Zwitserse BTW systeem, of vergelijkbare documenten. Geregeld verlangt dan de Zwitserse belastingdienst deze documenten in u00e9u00e9n van de officu00eble talen van Zwitserland, ondanks het feit dat deze documenten uitsluitend in het Engels beschikbaar zijn, en terwijl dat Engelse tekst versies normaliter door de Zwitserse belastingdienst worden geaccepteerd.

u00a0

u00a0

traps

This site is protected by wp-copyrightpro.com