+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Kantoor filosofie

Methode

Communicatie is een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Daarom hechten we in elke fase van de relatie waarde aan communicatie die met name open (d.w.z. beide of alle partijen zijn actief betrokken) en effectief (d.w.z. alle betrokkenen hebben het gevoel dat het gewenste resultaat is bereikt) is.

We zien communicatie als een proces voor kennisoverdracht, daarom gebruiken we vooral manieren die opnieuw kunnen worden geraadpleegd wanneer dat nodig is.

Bij VAT plus gaan we ervan uit dat u net zoveel waarde hecht aan uw tijd als wij aan de onze. Daarom verwachten we dat beide partijen elkaar niet ophouden met zaken die geen betrokkenheid van of bevestiging door de andere partij nodig hebben.

Zo ver als nodig is

VAT plus heeft ervaring met het oplossen van problemen, hetzij wanneer belastingplichtigen en de bevoegde autoriteiten verschillende ideeën hebben over relevante nalevingskwesties, hetzij wanneer contractpartijen verschillende meningen hebben over de juiste juridische situatie.

Problemen oplossen betekent echter niet automatisch procederen. Maar VAT Plus is bereid om door te gaan zolang dat nodig is. Passende actie kan ook zijn om het nationale strijdtoneel voorlopig te laten voor wat het is en in plaats daarvan andere wegen te bewandelen, zoals bijvoorbeeld het initiëren van diplomatieke (handels)actie of het verplaatsen van een zaak naar het niveau van internationaal recht.

Eerste keus

VAT plus bedient al meerdere jaren een aanzienlijk aantal bedrijven (sommige meer dan 20+, 15+, 10+ of 5+ jaar) en is dankbaar voor deze kans en dit vertrouwen. Natuurlijk zijn we blij met elke nieuwe opdracht, maar als VAT plus niet uw eerste keuze is zien we liever af van een opdracht.

Ons bedrijf wordt gedreven door dezelfde ondernemingsprincipes zoals gehuldigd door de buitenlandse bedrijven die door VAT plus worden geholpen. Daarom zijn "mean and lean", kostenbeheersing en transparantie van vergoedingen geen holle frasen voor ons..

We beschouwen onze tarieven als concurrerend, maar we willen niet vergeleken worden met niet-juridische of niet-academisch geschoolde dienstverleners. VAT plus heeft een flexibele honorariumstructuur, met alternatieve prijsafspraken wanneer dat gepast is. VAT plus doet echter niet mee aan de wedstrijd van onderbieding of een soortgelijk destructief honorariumbeleid dat eindigt in "base erosion".

Zyglocke