+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Gebruiksvoorwaarden

§ 1

Op deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing, die bindend worden overeengekomen tussen de gebruiker en VAT plus op het moment dat deze website wordt opgevraagd. Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de volgende gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk op de desbetreffende plaats op de website aangegeven. De bijzondere gebruiksvoorwaarden zijn dan in elk afzonderlijk geval van toepassing.

§ 2

Deze website bevat gegevens en informatie van allerlei aard die beschermd zijn door het merken- en/of auteursrecht ten gunste van VAT plus of, in individuele gevallen, ten gunste van derden. Het is daarom niet toegestaan de website geheel of gedeeltelijk te downloaden, te reproduceren of te verspreiden. In het bijzonder is technische reproductie voor browsingdoeleinden toegestaan, op voorwaarde dat deze handeling geen commerciële doeleinden dient, evenals permanente reproductie voor persoonlijk gebruik.

§ 3

Het is toegestaan om een link naar deze website te plaatsen, mits deze alleen dient als verwijzing. VAT plus behoudt zich het recht voor deze toestemming in te trekken. Framing van deze website is niet toegestaan.

§ 4

VAT plus aanvaardt aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat VAT plus de inhoud achter de verwijzing of link als de hare beschouwt. De inhoud vormt geen verantwoordelijkheid van VAT plus voor de gegevens en informatie die daar worden verstrekt. VAT plus heeft geen invloed op de inhoud achter de link. VAT plus is daarom niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud of voor schade veroorzaakt door het gebruik van inhoud achter de link.

§ 5

Het gebruik van het internet gebeurt op eigen risico van de gebruiker. VAT plus is in het bijzonder niet aansprakelijk voor technische storingen van het internet of de toegang tot het internet.

§ 6

Als de contractpartner een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht is, is de plaats van jurisdictie de statutaire zetel van VAT plus. Het Zwitserse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

§ 7

VAT plus behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen aan technische en wettelijke ontwikkelingen. De gebruiker zal op de website van VAT plus op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksovereenkomst ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.