+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Nieuws: douane / BTW / internationaal economisch recht

Raamwerk voor protectionisme in beweging

Net als ieder ander land past Zwitserland op de betrekkingen met het buitenland een economisch-politiek beleid toe, dat in dit geval is gericht op het behartigen van de Zwitserse belangen. Aard, inhoud, effectiviteit en ontwikkeling van de Zwitserse buitenlandse economisch-politiek moet begrepen worden in het licht van de geschiedenis, staatsvorm, en regeringsvorm van Zwitserland, alsmede de Zwitserse binnenlandse sociaal-politieke verhoudingen.

Buitenlandse ondernemingen die in Zwitserland zaken doen of willen doen moeten begrijpen dat zij vanuit Zwitsers perspectief concurrenten van Zwitserse ingezeten ondernemingen zijn en ook blijven. Anders gezegd, buitenlandse bedrijven zullen te allen tijde niet 100% dezelfde behandeling krijgen als Zwitserse ingezeten ondernemingen. Buitenlandse bedrijven die in Zwitserland zaken willen doen, doen er goed aan zich eerst af te vragen of zij bereid zijn een dergelijke "tweede rangs" behandeling te ondergaan, en moeten weten welke beperkingen eventueel op hen van toepassing zijn.

Conform volkenrecht, en binnen de grenzen daarvan, is Zwitserland gerechtigd de economische politiek ten aanzien van eigen ingezetene en niet-ingezetene te bepalen voor zover zij aan Zwitsers recht zijn onderworpen. Wie de moeite neemt om -bij de toepassing van dezelfde wettelijke bepalingen- de verschillen in behandeling tussen Zwitserse en buitenlandse bedrijven op te speuren, krijgt inzicht waar (en hoe) Zwitserland het accent legt wanneer het om protectionisme gaat.

Buitenlandse bedrijven die in Zwitserland zaken doen of willen doen, zullen ontwikkelingen in voorschriften of rechtspraak moeten toetsen op de mate waarin zij als buitenlandse onderneming door die ontwikkelingen worden getroffen, alsmede de mate waarin hun behandeling eventueel verschilt van een zuiver binnenlandse situatie.

Img by Meriç Dağlı https://unsplash.com/@meric

douanerecht

Wijzigingen 2024

Vanaf 2024 heft Zwitserland op de meeste industriële goederen niet langer invoerrechten.

Img by Meriç Dağlı https://unsplash.com/@meric

omzetbelasting

Wijzigingen 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de Zwitserse BTW tarieven verhoogd, en heeft gevolgen voor facturen. Zie ook verandering betreffende zekerheid.

Img by Meriç Dağlı https://unsplash.com/@meric

omzetbelasting

Wijzigingen 2025

In 2025 worden verschillende wijzigingen van de Zwitserse BTW Wet van kracht.

Img by Meriç Dağlı https://unsplash.com/@meric

uitzending

Uitzending werknemers

De Zwitserse regelgeving betreffende uitzending van werknemers naar Zwitserland is constant in beweging.