+41 31 312 27 54

office@vatplus.ch

Zytglocke

Informatie over bescherming van privacy

Algemeen

VAT plus en haar medewerkers voelen zich gebonden aan bescherming van gegevens.

De gegevens worden verzameld in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming en verwerkt voor een specifiek doel. De gegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt en wanneer een klantrelatie tot stand komt, worden niet gebruikt voor reclame of andere commerciële activiteiten zonder uw afzonderlijke, specifieke toestemming.

VAT plus maakt geen gebruik van het communicatie middel "news letter". Derhalve, als u per email een news letter ontvangt die zogenaamd van VAT plus afkomstig zou zijn, wordt u aangeraden deze email te negeren en te wissen.

Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens wanneer u de website bezoekt

Om technische redenen verzamelt de webserver van de website van VAT plus de gegevens die uw internetserviceprovider en de door u gebruikte browser automatisch verzenden door middel van http-headers wanneer u de website bezoekt.

These are regularly:
  • - de naam van uw internetprovider
  • - het IP-adres dat aan u is toegewezen
  • - het adres van de internetpagina vanwaar u de website bezoekt
  • - de subpagina's van de website die u hebt bezocht en
  • - de datum en duur van uw bezoek aan de website.

Verzameling, verwerking en gebruik van uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt om een cliëntrelatie aan te gaan

§ 1

VAT plus biedt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen per e-mail of via het contactformulier op deze website. U kunt contact met ons opnemen door uw naam en e-mailadres op te geven. Houd er rekening mee dat, om technische redenen, uw persoonlijke gegevens en de informatie over de zaak die we moeten verwerken en onderzoeken voor juridisch advies theoretisch kunnen worden gelezen door onze provider.

§ 2

VAT plus zal uw contactaanvraag in eerste instantie opslaan als een aanvraag en, als u VAT plus vervolgens opdracht geeft om uw belangen te behartigen, zullen wij uw contactaanvraag en de verzamelde persoonsgegevens opslaan en verwerken ten behoeve van de elektronische verwerking van het mandaat.

§ 3

Wanneer u voor de eerste keer elektronisch contact met ons opneemt, geef dan aan of u niet wilt dat de communicatie in de cliëntrelatie langs elektronische weg kan worden afgewikkeld.

Deze informatie is niet gekoppeld aan andere informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden

§ 1

VAT plus geeft uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden in het kader van de verwerking van de opdracht. Voor het overige worden gegevens alleen aan derden doorgegeven als u daarvoor apart uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens door te geven. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst door ons gewoon een e-mail te sturen.

Derden aan wie VAT plus uw persoonlijke gegevens zal doorgeven, zijn doorgaans belasting-, douane- of andere overheidsinstanties. In het kader van incasso zal VAT plus informatie doorgeven aan derden die nodig zijn in het kader van incasso en/of gerechtelijke procedures.

§ 2

Uw gegevens worden door derden namens ons verwerkt in het kader van de verwerking van gegevens. Voor de technische verwerking van onze elektronische communicatie en de beschikbaarstelling van deze website gebruiken wij onze provider en ons systeem als dienstverleners.

Cookies

§ 1

Wanneer u onze website voor het eerst vanaf een eindapparaat bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden geladen wanneer u de website gebruikt.

§ 2

Cookies en flash cookies zijn alfanumerieke identificatoren die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Ze maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de website later opnieuw bezoekt en worden voornamelijk gebruikt om uw online bezoek aangenamer en individueler te maken. Cookies maken het mogelijk om u als specifieke gebruiker te herkennen en uw voorkeuren bij het gebruik van de website op te slaan. Het belangrijkste voordeel hiervan voor u is dat u de informatie in de cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw hoeft in te voeren.

§ 3

Sessiecookies vereisen geen voorafgaande toestemming, omdat ze worden verwijderd nadat u de website hebt verlaten. Ze stellen je in staat om sommige essentiële functies van onze website te gebruiken, dus we raden je aan om je browser zo in te stellen dat cookies niet automatisch worden geweigerd. VAT plus wil u erop wijzen dat sommige delen van de website mogelijk niet goed functioneren als uw browser is ingesteld om de acceptatie van cookies of vergelijkbare mechanismen te weigeren.

§ 4

U kunt het gebruik van cookies volledig uitschakelen in de instellingen van uw browserprogramma. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers legt uit hoe u uw browser zo kunt instellen dat nieuwe cookies nooit worden geaccepteerd, cookies alleen na melding en door u worden geplaatst of altijd automatisch worden geplaatst. U kunt functies uitschakelen of verwijderen door de instellingen van de browser add-on te wijzigen of via de website van de fabrikant van de browser add-on.

Gebruik van gegevens in verband met sociale netwerken

§ 1

Op deze website vindt u verwijzingen naar zogenaamde "sociale netwerken". Wij hebben deze sociale links zo geplaatst dat u naar het betreffende sociale netwerk wordt geleid wanneer u op de link klikt. Het plaatsen van de link mag niet worden geassocieerd met een aanbeveling van onze kant, noch controleren wij het gebruik van uw gegevens door de aanbieders van de sociale netwerken.

§ 2

Als u een social plug-in op onze website activeert, wordt er via uw browser een directe verbinding met de technische systemen van de betreffende aanbieder tot stand gebracht, zodat de inhoud die in de social plug-in wordt weergegeven direct van de betreffende aanbieder naar uw browser wordt verzonden en in de website wordt geïntegreerd. Bovendien stuurt de social plug-in de informatie naar de betreffende aanbieder dat de betreffende pagina van onze website via uw browser is opgevraagd. Als u actief gebruikmaakt van de social plug-in via de aangeboden commentaar- of aanbevelingsknoppen, wordt dit ook via de social plug-in doorgegeven aan de betreffende aanbieder en daar opgeslagen.

Duur van opslag en informatie

§ 1

VAT plus zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in deze gegevensbeschermingsbepalingen worden genoemd.

§ 2

Informatie die in het kader van de naleving van de belastingwetgeving, het ondernemingsrecht of vergelijkbare regelgeving is verwerkt, wordt in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving ten minste 10 jaar respectievelijk 20 jaar (indien gerelateerd aan onroerend goed) bewaard. Verzoeken tot verwijdering van dergelijke informatie worden door VAT plus afgewezen.